• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Національно-патріотичне виховання

Національно-патріотичне виховання - пріоритетний напрям роботи школи

Сучасна школа має дати учням не лише певні знання, уміння та навички, але й виховати соціально адаптовану та громадсько-орієнтовану особистість. Як зазначено в Концепції національно-патріотичного виховання (затвердженій наказом МОНУ від 16.06.2015 № 641), «Серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними є патріотичне, громадянське виховання як стрижневі, основоположні, що відповідають як нагальним вимогам і викликам сучасності, так і закладають підвалини для формування свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь». Відповідно до цієї Концепції головна мета виховної роботи – це виховання духовно багатої, розвиненої особистості, громадянина України.

Виховання, як важливе явище суспільного життя, здавна стало провідною функцією людського суспільства. Процес виховання у Стричавській школі І-ІІ ступенів спрямований на відродження національної системи виховання. Головну мету колектив нашої школи вбачає в передачі молодому поколінню соціального досвіду, багатства духовної культури народу, його національної ментальності, своєрідності світобачення і на цій основі - формування особистих рис громадянина України: національної свідомості, духовності, морально-етичної, правової, трудової, екологічної, художньо-естетичної та релігійної культури, розвиток індивідуальних здібностей і талантів учнів.

Напрями виховної роботи з упровадження системи національно - патріотичного виховання в практику роботи школи:

 • формування патріотизму, відповідальності за долю нації, держави;
 • виховання розуміння високої цінності українського громадянства, внутрішньої потреби бути громадянином України;
 • формування поваги до Конституції України, державної символіки: герба, прапора, гімну України.
 • збереження і продовження українських культурно-історичних традицій;
 • виховання шанобливого ставлення до рідних святинь, української мови, історії;
 • формування національної свідомості, людської гідності, любові до рідної землі, родини, народу;
 • формування соціальної активності;
 • виховання правової культури особистості;
 • формування й розвиток духовно-моральних і загальнолюдських цінностей;
 • формування в учнів потреби до праці як першої життєвої необхідності, високої цінності й головного способу досягнення життєвого успіху;
 • сприяння розвитку фізичного, психічного та духовного здоров’я, задоволення естетичних та культурних потреб особистості;
 • виховання здатності протидіяти проявам аморальності, правопорушень, бездуховності, антигромадській діяльності.

Адміністрацією школи розроблено комплекс заходів щодо впровадження Концепції національно-патріотичного виховання учнів. Стан реалізації комплексу заходів національно-патріотичного виховання учнів розглядається на засіданнях педагогічної ради, нарадах при директорові, забезпечується використання державної символіки України під час проведення масових заходів. На сайті школи висвітлюється інформація про виховну роботу школи.

Кiлькiсть переглядiв: 440

Коментарi